21 Ocak 2009 Çarşamba

Pazar araştırmasının işletme için ne tür bir faydaları vardır?

İlk olarak Pazar araştırmasının ne tür basamaklardan meydana geldiğine bakalım

Pazar araştırmasında işletmelerin yapabileceği bir konumlandırma vardır.
Kullanabilecekleri bir durum matrisleri vardır.
Ve işletmenin çeşitli yatırımlar için yapabileceği bir pazarlama araştırması vardır.

Konumlandırmalar işletme için çok önemlidir. Algılama haritalarını kullanarak müşteri gözüyle işletme sektörde nerede bulunduğunu görür. Sadece kendisinin değil aynı zamanda rakiplerini de takip eder ve her bir fiyat hareketliliğinden haberi olmaktadır. Dolayısıyla bu işletme için çok önemli. Hangi sektörün hangi koluna gireceğini buna bakarak karar verir. Ne oranda bir fiyat artışı yapabileceğini buna bakarak kararlaştırır. Sadece Bu bilgiler ışığında Pazar araştırması çok önemlidir diyebiliriz.

Diğeri ise durum matrisleridir ki bunlar Pazar büyüme matrisi ki bu matris işletmenin hangi durumda olduğunu gösterir. İşletmeye bulunduğu o pazarda ve ya farklı bir pazarda neler yapması gerektiğini gösterir. Yeni bir ürüne girilmesi ve ya girilmemesi gerektiğinden bahseder. Hem yönetimde hem de pazarlamada kullanılan BCG matrisi ile işletme bulunduğu Pazar segmentinde ne durumda olduğunu görür. Çok kar getiren ve büyüyen ve ya büyümeyen. Ya da çok fazla bir kar getirmeyen fakat büyüyen ve ya büyüyemeyen bir işletme olup olmadığına bakarak yapılması gerekenlerine karar verebilir. İşletme general elektrik matrisi gibi zamanında General Elektriğe %700’lere varan çok karmaşık zor ve geniş çaplı bir matris kullanabilir ve stratejilerini bu matris sonucu oluşturabilir. Tabi bu matris işletmenin gücünü ve bulunduğu pazarın çekiciliğini gösterecektir. Çok fayda sağlayabileceği bir matristir. Pazar araştırması sadece bu matrisler açısından bakıldığında firma için olmazsa olmaz durumuna gelmektedir.

Son olarak işletme Pazar araştırmasının son ayağı olan pazarlama araştırmasını kullanarak yapacağı yatırımlarda ne gibi durumlara ulaşabileceğini ortaya koyabilir. Zamanını kaynaklarını ve fırsatlarını boşa harcamamış olur.

Görüldüğü gibi Pazar araştırması bir işletme için her türlü durumda gerekli olan bir şey ve bu gerekliliği azımsanamayacak kadar büyük.
PAZAR BÖLÜMLEME

Pazar oluşması için fiziksel ortam gerekmiyor. Pazarda önemli olan bir süreklilik, devamlılıktır. İki çeşit Pazar vardır. Bunlar Endüstriyel Pazar ve Tüketim pazarıdır. Endüstriyel pazarda kararlar rasyonelken tüketim pazarında kararlar Emosyoneldir. Pazarlamacılar için önemli olan tüketim pazarıdır. Çünkü bu pazara müdahale etmek daha kolaydır. Heterojen tüketici gruplarını homojen alt gruplara ayırmaya Pazar bölümleme diyoruz.

1. Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi = Sadece belli bir pazara hitap ediyoruz sadece bu pazara uygun bir 4P geliştiriyoruz. Kristal kola ve Ferrari…
2. Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi = İşletme olarak birden fazla pazara hitap ediyoruz. Her biri için birbirinden bağımsız bir 4P geliştiriyoruz. Bebek bezi ve kadın pedi…
3. Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi = Ürünümüzün her türlü tüketiciye hitap etmesini sağlıyoruz. Herkesin alabileceği herhangi bir pazara hitap etmeyen, pazarın tümüne hitap eden bir ürün olmalıdır. Deterjan…

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1. PROBLEMİN TANIMLANMASI
2. DURUM ANALİZİ
3. ÖN ARAŞTIRMA
4. ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI
5. VERİLERİN TOPLANMASI
6. VERİLERİN SINIFLANDIRILARAK TOPLANDIRILMASI
7. VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMU
8. ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI
9. İZLEME AŞAMASI

Pazarlama araştırmasının aşamaları bunlardan oluşuyor. İçlerinde en önemli olanı ise araştırmanın planlanmasıdır. İyi bir planlama olmadığı takdirde yapılan araştırmalar sonucu anlamsız sonuçlar çıkabilir ve yapılanlar bize zaman ve para kaybettirir.

ÜRÜN

Ürünün mal ve hizmetlerden oluştuğunu biliyoruz. Malların ise endüstriyel mallar ve tüketim malları olduğunu biliyoruz. Tüketim mallarının ise 4 grupta incelendiğini biliyoruz bunlar; kolayda mal, beğenmeli mal, özellikli mal ve aranmayan maldır.

Kolayda mal herhangi bir ayırt edici özelliği bulunmayan her nerede ne zeman ve hangi marka tarafından çıkarılırsa çıkarılsın aldığımız tür mallardır. Su ekmek ve tuz gibi…

Beğenmeli mallar ise hayatımızın belli dönemlerinde aldığımız ve sürekli almadığımız ya da alırken ürünün belli özelliklere sahip olmasını istediğimiz mallardır. Bunları alırken ürün özelliklerini belirlemeliyiz. Örneğin kazak, buzdolabı, plazma TV, helikopter vb…

Özellikli mallar ise ilk olarak kendimize bir marka belirleriz ki bu marka o ürünün vazgeçilmez özelliği durumuna geçer. Marka ile birlikte ürünün özelliklerini de ortaya koyarız. İşte bu mallar tüketici için özellikli mal durumuna geçer. Malların ikamesi mümkün değildir. Bu mallara örnek olarak; Dedeman otel, Sony Bravia TV, Canon A550 Dijital Fotoğraf makinesi, Eti Browni Gold vb…

Bir diğer ise aranmayan mallardır ki tüketici bu mallarla hayatlarında çok nadir karşılaşırlar. Planda olmayan bir zamanda ortaya çıkarlar ve tüketiciler tepkisel olarak satın almak zorundadırlar. Örnek olarak; kefen, tekerlekli sandalye, kotluk değneği vb… herhangi bir marka aranmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder